Vytvoriť faktúru

G R A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G R A L
IČO 31335870
DIČ 2020891092
Dátum vzniku 11 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G R A L
Meličkovej 21
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 833 €
Zisk 1 057 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,357
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,545
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,545
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,357
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,361
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,057
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,996
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,996
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,656
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,656
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,714
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 301
D. Služby (účtová skupina 51) 268
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,664
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,145
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,537
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,057
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266992.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335870 DIČ: 2020891092
 • Sídlo: G R A L, Meličkovej 21, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05 29.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján ZIMA 6 639 € (100%) Meličkovej 21 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   17.02.1997Nové predmety činnosti:
   výuka jazkov /nemecký, švédsky, ruský, anglický a bulharský/
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   G R A L spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie tlmočníckej, prekladateľskej a umeleckej agentúry
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava