Vytvoriť faktúru

Velex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Velex
Stav Zrušená
IČO 31335926
DIČ 2020350409
IČ DPH SK2020350409
Dátum vzniku 11 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Velex
Mamateyova 1
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 212 090 €
Zisk 3 132 €
Kontaktné informácie
Email hopsasa@hopsasa.sk
Phone(s) 0917449570
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,714
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,714
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,818
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,598
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,220
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,532
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,942
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -46,377
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,132
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,474
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,936
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 2,861
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,677
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,288
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,269
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,620
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,500
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 212,090
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 160,980
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 206,681
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,852
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,194
C. Služby (účtová skupina 51) 109,041
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,970
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 505
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,075
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,409
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,003
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,317
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,317
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,317
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,092
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,132
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
 • IČO:31335926 DIČ: 2020350409 IČ DPH: SK2020350409
 • Sídlo: Velex, Mamateyova 1, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným