Vytvoriť faktúru

DKB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DKB
IČO 31335969
DIČ 2020298687
IČ DPH SK2020298687
Dátum vzniku 12 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DKB
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 287 757 €
Zisk 40 248 €
Aktíva 567 467 €
Vlastný kapitál 542 598 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243429476, +421243429477, +421243632231, +421243632233
Mobile phone(s) +421915772030
Fax(es) 0243429478, 0243632232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 325,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 325,695
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,619
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,007
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 103,688
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,095
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 548,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 531,512
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 403,473
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 403,473
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 49,643
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,148
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 40,248
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,190
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,933
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,149
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,562
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,222
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,257
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 287,757
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 287,757
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 235,713
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,776
C. Služby (účtová skupina 51) 110,814
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 51,910
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,847
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 27,589
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,777
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 52,044
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 140,167
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 10
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 128
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 51,926
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,678
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 40,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31335969 DIČ: 2020298687 IČ DPH: SK2020298687
 • Sídlo: DKB, Galvaniho 14, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 18.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mag. Ing. Martin Dlouhy 996 € (0.2%) Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
  Martin Dlouhy GmbH 402 477 € (99.8%) Viedeň 1160 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   20.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.04.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť v podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   skladovanie
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Martin Dlouhy GmbH Kuffnergasse 3 - 5 Viedeň 1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.02.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   23.03.2005Nové obchodné meno:
   DKB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   22.03.2005Zrušené obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Zrušené sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   07.05.2001Noví spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   20.05.1998Noví spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   10.11.1995Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   09.11.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   26.09.1995Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   25.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   23.02.1995Nové sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.1993Nové sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   13.05.1993Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   12.11.1992Nové obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Nové sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07