Vytvoriť faktúru

R E A L K A P I T A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R E A L K A P I T A L
IČO 31336001
DIČ 2020914830
IČ DPH SK2020914830
Dátum vzniku 14 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R E A L K A P I T A L
Ivana Bukovčana 28
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 936 €
Zisk -8 271 €
Aktíva 9 385 €
Vlastný kapitál -22 693 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,249
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,249
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,926
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,262
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,175
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,963
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,271
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,138
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 94
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,044
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,572
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,472
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 936
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 936
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,145
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,604
C. Služby (účtová skupina 51) 1,738
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,785
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,209
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,406
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 62
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -62
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,271
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336001 DIČ: 2020914830 IČ DPH: SK2020914830
 • Sídlo: R E A L K A P I T A L, Ivana Bukovčana 28, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Pavol Beňuška Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08 24.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Pavol Beňuška 6 639 € (100%) Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2008Nové sidlo:
   Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   RNDr. Pavol Beňuška Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Beňuška Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08
   23.10.2008Zrušené sidlo:
   Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Beňuška Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Beňuška Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   06.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Beňuška Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Beňuška Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   05.10.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava
   Anton Beňuška Guronova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Beňuška Guronova 14 Bratislava
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava
   27.06.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava
   26.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Beňuška Družstevná 3 Bratislava
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Beňuška Družstevná 3 Bratislava
   14.11.1992Nové obchodné meno:
   R E A L K A P I T A L s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 21 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   konzultačná činnosť v oblasti manažmentu rozvoja, miest, obcí, životného prostredia a geologických prieskumov
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   poradenstvo v obchode
   marketing
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Anton Beňuška Guronova 14 Bratislava
   Ing. Martin Beňuška Družstevná 3 Bratislava
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Beňuška Guronova 14 Bratislava
   Ing. Martin Beňuška Družstevná 3 Bratislava
   RNDr. Pavol Beňuška Pečnianska 21 Bratislava