Vytvoriť faktúru

Cetus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cetus
IČO 31336051
DIČ 2020335812
IČ DPH SK2020335812
Dátum vzniku 12 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cetus
Pribišova 43
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 222 €
Zisk -257 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255563036, 0255563037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,049
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,049
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,049
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,498
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,968
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,683
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,847
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 37,547
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,514
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,522
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -390
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -257
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,033
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,495
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,683
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,993
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,545
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,274
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 117,222
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,361
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,220
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,641
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 113,068
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 42,638
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,633
C. Služby (účtová skupina 51) 29,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,906
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 542
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,260
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,326
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,154
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,547
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,967
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,967
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,967
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 187
P. Daň z príjmov (591, 595) 444
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015