Vytvoriť faktúru

ELECTRIC TECNO PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELECTRIC TECNO PLUS
IČO 31336183
DIČ 2020299072
IČ DPH SK2020299072
Dátum vzniku 19 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELECTRIC TECNO PLUS
Rybárska brána 9
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 173 €
Zisk 6 784 €
Aktíva 73 577 €
Vlastný kapitál 13 073 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903474870, +421944473071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,484
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 28,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,621
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 74,484
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,858
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,771
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,784
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,626
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,626
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,188
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,899
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 128,173
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 488
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 127,685
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,196
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 459
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,235
C. Služby (účtová skupina 51) 113,973
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 222
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 256
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,977
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,506
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,888
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,104
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336183 DIČ: 2020299072 IČ DPH: SK2020299072
 • Sídlo: ELECTRIC TECNO PLUS, Rybárska brána 9, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Hanic Borinka 332 Borinka 900 32 08.07.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Hanic 6 639 € (100%) Borinka 332 Borinka 900 32
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Hanic Borinka 332 Borinka 900 32
   07.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Hanic Rybárska brána 9 Bratislava
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Hanic Borinka 332 Borinka 900 32
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Hanic Rybárska brána 9 Bratislava
   19.11.1992Nové obchodné meno:
   ELECTRIC TECNO PLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybárska brána 9 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Elektroinštalačné práce /montáž, opravy, údržba/
   Sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
   Drobné stavebné práce.
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Hanic Rybárska brána 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Hanic Rybárska brána 9 Bratislava