Vytvoriť faktúru

G A S E N E R G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G A S E N E R G
IČO 31336230
DIČ 2020335823
IČ DPH SK2020335823
Dátum vzniku 19 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G A S E N E R G
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 287 760 €
Zisk 38 448 €
Aktíva 86 049 €
Vlastný kapitál 16 337 €
Kontaktné informácie
Email koleno@gasenerg.sk
Phone(s) 0244252726
Fax(es) 0244252726
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,494
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,060
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,060
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,060
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,503
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,235
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,341
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,905
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,905
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 436
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,927
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,093
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,834
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,931
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,501
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,494
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 836
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,574
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 559
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 559
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,682
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,682
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,865
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 553
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,946
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,037
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,035
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,897
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 287,762
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 287,760
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 283,499
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,315
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,946
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,705
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,101
D. Služby (účtová skupina 51) 65,126
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,144
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,259
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,356
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,529
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 967
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,768
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,902
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,272
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
O. Kurzové straty (563) 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 213
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,359
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336230 DIČ: 2020335823 IČ DPH: SK2020335823
 • Sídlo: G A S E N E R G, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07 16.02.2010
  Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55 16.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Izakovič 3 320 € (50%) Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
  Miroslav Koleno 3 320 € (50%) Hlboká 4 Lozorno 900 55
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   20.12.2007Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   19.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   19.11.1992Nové obchodné meno:
   G A S E N E R G spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáž, opravy a revízie plynových zariadení.
   Montáž, opravy a údržba vyhradených elek- trických zariadení a bleskozvodov.
   Montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových nádob a kotlov.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Sprostredkovanie výkonu služieb.
   Zámočníctvo.
   Vodoinštalatérstvo.
   Montáž a opravy ústredného vykurovania s výnimkou montáže /pripojenia/ kotlov, vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno