Vytvoriť faktúru

AKTUAL PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AKTUAL PRESS
Stav Zrušená
IČO 31336361
DIČ 2020314879
Dátum vzniku 01 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AKTUAL PRESS
Miletičova 24
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 300 €
Zisk -20 647 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,369
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,979
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,647
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,369
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,250
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,668
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,411
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 356
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,815
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 300
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,904
C. Služby (účtová skupina 51) 487
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,717
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,700
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,604
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -487
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 43
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -43
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,647
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,647
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:31336361 DIČ: 2020314879
 • Sídlo: AKTUAL PRESS, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2016Zrušené obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   13.05.2015Nové obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   19.02.2007Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   18.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným