Vytvoriť faktúru

EKI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKI
IČO 31336434
DIČ 2020301349
IČ DPH SK2020301349
Dátum vzniku 20 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKI
Mozartova 2/A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 793 €
Zisk 5 138 €
Aktíva 108 726 €
Vlastný kapitál 12 892 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262802419
Mobile phone(s) +421903282715
Fax(es) 0262802197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,869
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,869
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,439
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,168
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,029
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,308
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,816
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 706
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,138
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,492
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,482
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,009
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,718
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,755
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 111,793
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 111,793
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 103,339
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 60,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,654
C. Služby (účtová skupina 51) 38,593
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 352
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 335
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 738
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,454
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,879
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,664
N. Kurzové straty (563) 626
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,038
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,663
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,791
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,653
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336434 DIČ: 2020301349 IČ DPH: SK2020301349
 • Sídlo: EKI, Mozartova 2/A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 20.11.1992
  Ing. Elena Fillová, CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 20.11.1992
  Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05 20.11.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Retzer 2 324 € (33.3%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Ing. Elena Fillová, CSc. 2 324 € (33.3%) Mozartova 2/A Bratislava 811 02
  Ing. Ľubica Toscano 2 324 € (33.3%) Povraznícka 18 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2004Nové sidlo:
   Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.1992
   Ing. Elena Fillová , CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.11.1992
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.11.1992
   07.12.2004Zrušené sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava 811 05
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Toscano Povraznícka 18 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   12.05.1995Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a reklamná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Ľubica Retzerová Povraznícka 18 Bratislava
   11.05.1995Zrušené sidlo:
   Sveltá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Záhlava Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Ľubica Záhlavová Povraznícka 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc.
   Ing. Ladislav Retzer
   Ing. Ľubica Záhlavová
   20.11.1992Nové obchodné meno:
   EKI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sveltá 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   sprostredkovanie a nákup a predaj tovaru všetkého druhu s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať až po jej získaní
   prevádzkovanie Fitnees klubu
   pohostinská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   poradenstvo v oblasti stavebníctva a ekonomiky
   sprostredkovanie a nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Fillová , CSc. Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Záhlava Povraznícka 18 Bratislava
   Ing. Ľubica Záhlavová Povraznícka 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Fillová , CSc.
   Ing. Ladislav Retzer
   Ing. Ľubica Záhlavová