Vytvoriť faktúru

IT man - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IT man
IČO 31336663
DIČ 2020902928
IČ DPH SK2020902928
Dátum vzniku 24 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IT man
Záhumenná 5
90026
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 470 €
Zisk 5 108 €
Aktíva 36 731 €
Vlastný kapitál 24 801 €
Kontaktné informácie
Email vrbikovaj@gmail.com
Phone(s) 0903228117
Mobile phone(s) 0903228117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,021
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,021
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 573
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,888
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,997
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,909
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,909
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 165
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,333
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,470
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,470
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,730
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 870
C. Služby (účtová skupina 51) 5,776
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 84
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,740
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,824
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,693
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,585
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336663 DIČ: 2020902928 IČ DPH: SK2020902928
 • Sídlo: IT man, Záhumenná 5, 90026, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 931 02 24.11.1992
  Mgr. Ján Vrbík Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26 27.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján Vrbík 6 639 € (100%) Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2015Nové obchodné meno:
   IT man s. r. o.
   Nové sidlo:
   Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26
   Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   počítačové služby
   marketingové a reklamné služby
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Vrbík Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Vrbík Záhumenná 5 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 27.03.2015
   04.05.2015Zrušené obchodné meno:
   Md-D servis s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 60 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Vrbiková Račianska 60 Bratislava 831 02
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 931 02 Vznik funkcie: 24.11.1992
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 931 02
   24.09.2001Nové sidlo:
   Račianska 60 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   kancelárske a administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   23.09.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 44 Bratislava 831 02
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Janka Vrbiková Račianska 60 Bratislava 831 02
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Vrbik Záhumenská 5 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Vrbik Záhumenská 5 Slovenský Grob 900 26
   29.10.1996Nové sidlo:
   Nobelova 44 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Vrbik Záhumenská 5 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Vrbik Záhumenská 5 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Janka Vrbiková Nobelova 44 Bratislava 931 02
   28.10.1996Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Vrbik Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Janka Vrbiková Ševčenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Vrbik
   Ing. Janka Vrbiková
   24.11.1992Nové obchodné meno:
   Md-D servis s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   spracovanie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Vrbik Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Janka Vrbiková Ševčenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Vrbik
   Ing. Janka Vrbiková