Vytvoriť faktúru

PJP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PJP
IČO 31336698
DIČ 2020350453
IČ DPH SK2020350453
Dátum vzniku 20 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PJP
Nám. Hraničiarov 2a
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 301 €
Zisk -10 430 €
Aktíva 434 €
Vlastný kapitál -17 750 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253416841
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,760
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,025
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,721
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,760
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -28,180
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,298
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,298
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -26,048
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,430
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,940
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 500
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,440
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,084
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,069
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,652
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,301
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,577
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,724
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,088
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 25,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 723
C. Služby (účtová skupina 51) 14,589
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,284
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,787
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,348
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 163
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -163
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,950
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,430
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336698 DIČ: 2020350453 IČ DPH: SK2020350453
 • Sídlo: PJP, Nám. Hraničiarov 2a, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Slovinec Nám. Hraničiarov 2a Bratislava 20.11.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Slovinec 8 298 € (100%) Nám. Hraničiarov 2a Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   reklamné a marketingové služby
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   31.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   Zrušeny spoločníci:
   Václav Pipek Ambroseho 13 Bratislava 851 03
   31.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Drinka Fedinova 6 Bratislava
   20.11.1992Nové obchodné meno:
   PJP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 2a Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Peter Slovinec Poľná 21 Bratislava 811 08
   Jaroslav Drinka Fedinova 6 Bratislava
   Václav Pipek Ambroseho 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Slovinec Nám. Hraničiarov 2a Bratislava