Vytvoriť faktúru

EKOGEOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOGEOS
Stav Zrušená
IČO 31336833
DIČ 2020299897
IČ DPH SK2020299897
Dátum vzniku 01 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOGEOS
Radlinského 33
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 375 €
Zisk 12 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244456047, 0903716167
Mobile phone(s) 0903716167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,013
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,013
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,013
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,489
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,284
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,042
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,227
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,502
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 138,246
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 130,930
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -31,744
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,596
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,635
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 60
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -40,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,375
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,876
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,499
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,827
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,909
C. Služby (účtová skupina 51) 15,615
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,796
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,567
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 937
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,548
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,352
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,579
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,579
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,575
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 973
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336833 DIČ: 2020299897 IČ DPH: SK2020299897
 • Sídlo: EKOGEOS, Radlinského 33, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2015Zrušené obchodné meno:
   EKOGEOS spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 33 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   realitná kacelária
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   prenájom stavebných, strojných a dopravných základných prostriedkov
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   Zrušeny spoločníci:
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 141 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 86 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 90, trvalý pobyt Bratislava 831 01
   22.03.2006Noví spoločníci:
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 141 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 86 Bratislava 831 01
   21.03.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   RNDr. Rudolf Holzer Miletičova 46 Bratislava 821 08
   RNDr. Martin Šarík Niťova 6 Bratislava 821 08
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 7 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   05.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 90, trvalý pobyt Bratislava 831 01
   04.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   EKOGEOS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 33 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   realitná kacelária
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   prenájom stavebných, strojných a dopravných základných prostriedkov
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   Noví spoločníci:
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   RNDr. Rudolf Holzer Miletičova 46 Bratislava 821 08
   RNDr. Martin Šarík Niťova 6 Bratislava 821 08
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 7 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01