Vytvoriť faktúru

NOVAFIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVAFIT
IČO 31336931
DIČ 2020301415
Dátum vzniku 03 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVAFIT
Bulíkova 1
85104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 640 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,020
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,020
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,020
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 422
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 362
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 275
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,572
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,908
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,640
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,870
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,600
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,270
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,546
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 166
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,153
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,134
D. Služby (účtová skupina 51) 2,016
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 470
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 480
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,153
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,160
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31336931 DIČ: 2020301415
 • Sídlo: NOVAFIT, Bulíkova 1, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 13.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martina Nová 6 640 € (100%) Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2014Nové obchodné meno:
   NOVAFIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nové predmety činnosti:
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
   Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - osobný tréner
   Noví spoločníci:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 13.10.2014
   10.11.2014Zrušené obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   05.06.1995Nové sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.05.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   03.12.1992Nové obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02