Vytvoriť faktúru

UTT Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UTT Invest
IČO 31337015
DIČ 2020313614
IČ DPH SK2020313614
Dátum vzniku 01 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTT Invest
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 273 €
Zisk 6 299 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243339188, 0248272111
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,522
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,522
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,193
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,800
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,715
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,351
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 20,454
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 20,454
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,356
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,242
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,299
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,364
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 63,364
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,272
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,092
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,273
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,273
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,881
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,817
C. Služby (účtová skupina 51) 41,476
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,560
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,392
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,980
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 263
N. Kurzové straty (563) 33
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 230
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -256
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,136
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,837
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,299
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016