Vytvoriť faktúru

POSONIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POSONIUM
IČO 31337031
DIČ 2020294199
IČ DPH SK2020294199
Dátum vzniku 01 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSONIUM
Súmračná 27
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 136 097 €
Zisk -3 858 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 546,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 546,476
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 77,443
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 188,732
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,260
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 131,879
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,355
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,238
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 735,208
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -232,369
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 261,139
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,241
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -497,531
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,858
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 967,577
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 843,142
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 124,435
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,238
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,070
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,627
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 136,097
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130,617
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,480
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,899
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,177
C. Služby (účtová skupina 51) 44,828
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,309
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 71,273
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,846
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,198
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 75,612
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,101
M. Nákladové úroky (562) 3,742
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 359
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,096
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,898
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337031 DIČ: 2020294199 IČ DPH: SK2020294199
 • Sídlo: POSONIUM, Súmračná 27, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01 05.11.1999
  Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01 27.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Glváč 3 320 € (50%) Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
  Soňa Chanečková 3 320 € (50%) Rázusova 50 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   čistiace a upratovacie služby
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   07.02.2006Nové obchodné meno:
   POSONIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 27 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Chanečková Rázusova 50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.01.2006
   06.02.2006Zrušené obchodné meno:
   POSONIUM AGENCY s.r.o., Slovenská agentúra pre audiovizuálne diela
   Zrušené sidlo:
   Lombardiniho 20 Bratislava 831 03
   05.11.1999Noví spoločníci:
   Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Glváč Hrnčiarska 67 Pezinok 902 01
   04.11.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   10.09.1998Nové sidlo:
   Lombardiniho 20 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v SR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíznym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v SR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v SR a v zahraničí
   výroba audiovizuálnych záznamov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   09.09.1998Zrušené sidlo:
   Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v ČSFR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíz nym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v ČSFR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v ČSFR a v zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   28.10.1994Noví spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   27.10.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   11.11.1993Nové sidlo:
   Heydukova 5 Bratislava 811 08
   10.11.1993Zrušené sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 816 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   01.06.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   31.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   POSONIUM AGENCY s.r.o., Slovenská agentúra pre audiovizuálne diela
   Nové sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 816 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie agentúrnej činnosti k televíznym a filmovým dielam v ČSFR a v zahraničí sprostredkovávaním autorských práv televíznym a filmovým spoločnostiam vrátane predaja a získavania autorských práv k televíz nym a filmovým dielam
   ochrana autorských práv autorov televíznych a filmových diel v ČSFR a v zahraničí
   sprostredkovávanie vyrobených televíznych a filmových diel v spolupráci so zahraničnými agentúrami v ČSFR a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Pokorný Hodálova 1 Bratislava
   Mgr. Ján Tóth Heydukova 5 Bratislava