Vytvoriť faktúru

UNOTEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNOTEC
IČO 31337171
DIČ 2020891224
Dátum vzniku 03 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNOTEC
Karadžičova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 958 €
Zisk -1 478 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,351
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,351
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,351
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,249
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,351
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 273
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,143
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 74
2. Ostatné fondy (427, 42X) 74
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,105
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,803
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,478
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,078
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,930
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 176
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 176
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,274
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,958
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,958
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,885
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 193
D. Služby (účtová skupina 51) 5,073
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 69
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,266
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -998
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4217906.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337171 DIČ: 2020891224
 • Sídlo: UNOTEC, Karadžičova 7, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Laura Bíróová Gercenova 2/3640 Bratislava 851 01 21.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Bezensek 6 639 € (100%) Mödling 1110 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Gercenova 2/3640 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.06.1995
   09.02.2007Zrušené sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.06.1995
   23.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.06.1995
   22.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   02.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Bezensek Jozefsgesse 19/3 Mödling 1110 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   01.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Bezensek Simmeringer Hauptstrasse 193 Wien 1110 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   07.09.1995Nové sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Laura Bíróová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   06.09.1995Zrušené sidlo:
   Sekurisova 21 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Noskai Sekurisova 21 Bratislava 841 01
   03.12.1992Nové obchodné meno:
   UNOTEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sekurisova 21 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Bezensek Simmeringer Hauptstrasse 193 Wien 1110 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Noskai Sekurisova 21 Bratislava 841 01