Vytvoriť faktúru

AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
IČO 31337279
DIČ 2020297488
IČ DPH SK2020297488
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
Račianska 71
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 227 538 €
Zisk -25 236 €
Aktíva 334 862 €
Vlastný kapitál 173 975 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 315,143
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,974
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,974
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,974
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 292,829
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 236,421
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,868
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,553
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,261
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,607
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,607
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 359
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,291
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,147
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,268
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 315,143
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,270
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,270
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,231
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 131,147
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 225,138
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,403
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,573
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 380
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 380
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,162
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 130,743
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,743
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,728
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,190
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 109
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,288
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 227,538
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,007
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 150,200
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,824
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,212
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154,218
D. Služby (účtová skupina 51) 14,227
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,001
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,651
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,266
4. Sociálne náklady (527, 528) 84
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,663
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,663
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -798
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,513
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,581
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,008
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 617
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 617
O. Kurzové straty (563) 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337279 DIČ: 2020297488 IČ DPH: SK2020297488
 • Sídlo: AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C., Račianska 71, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 01.01.1993
  Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 01.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Fraňo 3 981 € (30%) Solivarská 3 Bratislava 821 03
  Ing. Miroslav Zamborský 3 981 € (30%) Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
  Drahomíra Zamborská 2 654 € (20%) Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
  Ing. Eva Fraňová 2 654 € (20%) Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2011Noví spoločníci:
   Drahomíra Zamborská Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
   Ing. Eva Fraňová Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   21.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   20.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava III 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   opravy zlatníckych výrobkov
   výkup zlomkového zlata
   faktoring a forfaiting
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   03.05.1995Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov, kovotepectvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   02.05.1995Zrušené sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   07.12.1992Nové obchodné meno:
   AURUM TRADE CENTRE s.r.o. skrátene: A.T.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06