Vytvoriť faktúru

A & A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A & A
Stav V likvidácii
IČO 31337287
DIČ 2020352147
Dátum vzniku 04 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A & A
Ševčenkova 28
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 €
Zisk -17 588 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,229
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,005
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,005
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,005
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,224
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 282
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,942
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,229
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,048
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,319
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 138,677
2. Ostatné fondy (427, 42X) 138,677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -437,650
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -437,650
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,588
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,277
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,433
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,433
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 318,844
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 318,844
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 318,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,428
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,428
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,427
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XII. Kurzové zisky (663) 471
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,632
O. Kurzové straty (563) 16,583
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,588
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337287 DIČ: 2020352147
 • Sídlo: A & A, Ševčenkova 28, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ACCESS AGORA ČSRF, spol. s r.o. 66 400 € (100%) Brno Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.2000Nové obchodné meno:
   A & A, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   27.02.2000Zrušené obchodné meno:
   A & A, spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Lauko Ševčenkova 28 Bratislava
   23.10.1996Noví spoločníci:
   ACCESS AGORA ČSRF, spol. s r.o. Smetanova 3 Brno Česká republika
   22.10.1996Zrušeny spoločníci:
   ACCESS AGORA ČSRF, spol. s r.o. Smetanova 3 Brno Česká republika
   02.07.1993Nové obchodné meno:
   A & A, spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.1993Zrušené obchodné meno:
   ACCESS AGORA, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Chodák Šumavská 30 Brno Česká republika
   04.12.1992Nové obchodné meno:
   ACCESS AGORA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 28 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie obchodu.
   Noví spoločníci:
   ACCESS AGORA ČSRF, spol. s r.o. Smetanova 3 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lauko Ševčenkova 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Chodák Šumavská 30 Brno Česká republika