Vytvoriť faktúru

KANKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KANKA
IČO 31337333
DIČ 2020335922
IČ DPH SK2020335922
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KANKA
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 417 €
Zisk -25 771 €
Aktíva 265 295 €
Vlastný kapitál -15 786 €
Kontaktné informácie
Email kankapeter@zoznam.sk
Phone(s) 0254774741, 0903700278
Mobile phone(s) +421903700278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 193,210
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,698
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,698
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,150
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,548
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,296
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 53,278
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 53,278
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,278
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,077
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,077
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59,941
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 59,941
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 193,210
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,557
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 36,230
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,320
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,194
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -60,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,771
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,767
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36,450
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 35,106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 35,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,344
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 98,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 93,939
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,939
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 637
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 688
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 988
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 622
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 622
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 311,417
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,417
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 311,355
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,507
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70,193
D. Služby (účtová skupina 51) 203,517
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,540
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,628
4. Sociálne náklady (527, 528) 16
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,999
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,201
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,201
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,278
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,779
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,090
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,645
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,482
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,728
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,728
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 754
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,572
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,199
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,199
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337333 DIČ: 2020335922 IČ DPH: SK2020335922
 • Sídlo: KANKA, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01 01.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kanka 5 312 € (80%) Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
  Dana Kanková 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2013Noví spoločníci:
   Dana Kanková Muškátová 3803/27 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   31.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   19.05.1995Nové obchodné meno:
   KANKA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   činnosť poradcov v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok