Vytvoriť faktúru

E R C O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E R C O
IČO 31337384
DIČ 2020299237
IČ DPH SK2020299237
Dátum vzniku 07 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E R C O
Námestie SNP 14
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 039 €
Zisk 4 166 €
Aktíva 32 383 €
Vlastný kapitál 2 554 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903445214
Mobile phone(s) 0903445214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,607
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,681
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,097
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,607
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,720
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,096
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,166
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,887
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,887
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,090
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,347
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,450
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 87,039
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 87,035
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,518
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 61,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,520
C. Služby (účtová skupina 51) 18,135
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,521
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,600
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 123
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -123
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,398
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,232
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337384 DIČ: 2020299237 IČ DPH: SK2020299237
 • Sídlo: E R C O, Námestie SNP 14, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ivan Kapinaj Karadžičova 49 Bratislava 811 07 03.02.1995
  Ing. Ľuboš Biskupič Súmračná 2 Bratislava 821 02 03.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  OLYMPIA v.o.s. 3 320 € (50%) Bratislava
  RONACHER TRADING Co. LIMITED 3 320 € (50%) Nicosia Republika Cyprus
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.1998Noví spoločníci:
   OLYMPIA v.o.s. Živnostenská 1 Bratislava
   RONACHER TRADING Co. LIMITED 36 Byron avenue Nicosia Republika Cyprus
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   OLYMPIA v.o.s. Živnostenská 1 Bratislava
   RONACHER TRADING Co. LIMITED 36 Byron avenue Nicosia Republika Cyprus
   22.04.1996Nové sidlo:
   Námestie SNP 14 Bratislava 811 05
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Konventná 14 Bratislava 811 03
   03.02.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   OLYMPIA v.o.s. Živnostenská 1 Bratislava
   RONACHER TRADING Co. LIMITED 36 Byron avenue Nicosia Republika Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Kapinaj Karadžičova 49 Bratislava 811 07
   Ing. Ľuboš Biskupič Súmračná 2 Bratislava 821 02
   02.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava
   07.12.1992Nové obchodné meno:
   E R C O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konventná 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výroba, inštalácia a opravy elektronických zariadení
   projektovanie elektronických zariadení
   vykonávanie stavebnej činnosti (okrem dopravných stavieb)
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava