Vytvoriť faktúru

SLAVUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLAVUS
IČO 31337414
DIČ 2020325098
IČ DPH SK2020325098
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLAVUS
Nákovná 22
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 779 €
Zisk 7 317 €
Aktíva 66 196 €
Vlastný kapitál 21 172 €
Kontaktné informácie
Email slavus@slavus.sk
Webová stránka http://www.slavus.sk
Phone(s) +421264462551, +421264462557
Fax(es) 0264462557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78,165
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,931
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -866
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 78,165
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,487
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,874
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,898
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,317
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,678
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,019
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,078
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 838
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,178
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,925
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,779
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 133,408
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,296
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 124,763
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 85,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,012
C. Služby (účtová skupina 51) 16,905
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,732
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 345
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 810
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,016
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,828
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,556
N. Kurzové straty (563) 21
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,535
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,555
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,461
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,144
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,317
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337414 DIČ: 2020325098 IČ DPH: SK2020325098
 • Sídlo: SLAVUS, Nákovná 22, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07 25.02.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Suchoň 33 194 € (100%) Píniová 8 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.02.2009Nové sidlo:
   Nákovná 22 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Suchoň Píniová 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.02.2009
   26.02.2009Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   07.12.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26 Vznik funkcie: 08.10.2002
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kopunec 132 Boldog 925 26 Vznik funkcie: 08.10.2002
   15.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.2000Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   18.11.1996Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   19.12.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   18.12.1995Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   11.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   10.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín 931 01
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog 925 26
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog
   10.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   09.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Anton Trgo Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   SLAVUS s r. o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava 841 01
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín 931 01
   Ing. Pavol Kopunec 132 Boldog 925 26
   Ing. Jaroslav Murgaš Žitavská 11 Senec 903 01
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog 925 26
   Ing. Anton Trgo Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. Nikita Vinogradov Furdekova 12 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Gerek kpt. Rašu 35 Bratislava
   Dr. Rudolf Hanuljak Dunajská 11 Šamorín
   Ing. Vladislav Súkeník 150 Boldog