Vytvoriť faktúru

E V Y A N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E V Y A N
IČO 31337449
DIČ 2020884712
IČ DPH SK2020884712
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E V Y A N
Vtáčnik 3
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 937 457 €
Zisk 100 367 €
Aktíva 182 895 €
Vlastný kapitál 94 593 €
Kontaktné informácie
Email evyan@evyan.sk
Phone(s) 0254651317, 0220740526
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 223,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,219
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,219
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,219
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,051
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,051
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 586
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159,539
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 107,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,498
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 498
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 15,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,958
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,942
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,604
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,604
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,367
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,646
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,646
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,848
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,927
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,970
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,974
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,977
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,753
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,753
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 250
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 932,938
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 937,457
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 932,938
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,519
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 807,190
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,171
D. Služby (účtová skupina 51) 702,120
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,964
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,525
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,018
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,421
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 752
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,803
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,803
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,380
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,267
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 202,647
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,236
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 795
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 795
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 439
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,040
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 28,673
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100,367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337449 DIČ: 2020884712 IČ DPH: SK2020884712
 • Sídlo: E V Y A N, Vtáčnik 3, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01 09.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján Križka 6 640 € (100%) Vtáčnik 1 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2014Nové sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.12.1992
   24.02.2014Zrušené sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 810 00
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 810 00 Vznik funkcie: 09.12.1992
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Lekeš Mozolky 2569/54 Brno 616 00 Česká republika
   09.08.2007Noví spoločníci:
   Miroslav Lekeš Mozolky 2569/54 Brno 616 00 Česká republika
   21.07.2003Nové sidlo:
   Vtáčnik 3 Bratislava 810 00
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava 810 00 Vznik funkcie: 09.12.1992
   20.07.2003Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   30.05.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   19.01.2000Nové sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   ul. Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   29.05.1998Nové sidlo:
   ul. Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová 324 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   28.05.1998Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 61/A Bratislava 827 24
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   27.02.1995Nové sidlo:
   Mlynské nivy 61/A Bratislava 827 24
   26.02.1995Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 25
   20.01.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a a nakladateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   agentúrna činnosť
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tenečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   19.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel.
   Agentúrna činnosť.
   Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov.
   Usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   E V Y A N spol. s r.o.
   25.05.1993Zrušené obchodné meno:
   ART MEDIA spol. s r. o.
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   ART MEDIA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel.
   Agentúrna činnosť.
   Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov.
   Usporadúvanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení, výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Krčma H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Eva Krčmová H. Meličkovej 9 Bratislava
   Mgr. Ján Križka Vtáčnik 1 Bratislava
   Eva Sklenárová Plickova 5 Bratislava