Vytvoriť faktúru

SORETA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SORETA
IČO 31337481
DIČ 2020350464
IČ DPH SK2020350464
Dátum vzniku 10 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SORETA
Konečná 8
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 162 841 €
Zisk 4 303 €
Aktíva 770 682 €
Vlastný kapitál 15 868 €
Kontaktné informácie
Email soreta@soreta.sk
Phone(s) 0250239176, 0255422332, 0255424296, 0255566536, 0262315689, 0262319184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 652,968
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 567,295
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 567,295
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,550
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 389,888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,857
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,673
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,857
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 6,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,626
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,366
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,190
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,670
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 520
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,171
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,565
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 97,452
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -88,887
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,303
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,797
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,712
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,712
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 249,058
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 381,027
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,245
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,245
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 361,275
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 160
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 162,841
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 162,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,899
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 138,842
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,358
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,752
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,215
D. Služby (účtová skupina 51) 39,300
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,630
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,617
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,979
4. Sociálne náklady (527, 528) 34
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 893
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,483
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,474
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,966
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,772
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,772
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,194
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,517
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,214
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,214
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337481 DIČ: 2020350464 IČ DPH: SK2020350464
 • Sídlo: SORETA, Konečná 8, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25 30.07.1998
  Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 05.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Šeminský 3 320 € (50%) Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
  Stanislava Šeminská 3 320 € (50%) Konečná 8 Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2014Nové sidlo:
   Konečná 8 Zálesie 900 28
   Noví spoločníci:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.09.2014
   28.10.2014Zrušené sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   05.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   09.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   25.07.2000Noví spoločníci:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   24.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   24.03.1995Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   SORETA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďoavnie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   flexotlač a tamponová tlač
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy-reklamná a propagačná činnosť
   výroba obalov
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava