Vytvoriť faktúru

VATAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VATAR
IČO 31337490
DIČ 2020343413
IČ DPH SK2020343413
Dátum vzniku 08 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VATAR
Sabinovská 11
82106
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 47 493 €
Vlastný kapitál 4 586 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,493
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,835
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,835
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,835
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,319
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,357
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,132
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,132
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,225
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,982
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,584
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,586
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,627
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,627
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 16
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,057
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,907
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,314
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 645
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 669
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,593
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,220
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,220
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,281
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 511
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4248996.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015