Vytvoriť faktúru

FARLESK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARLESK
IČO 31337538
DIČ 2020328739
IČ DPH SK2020328739
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARLESK
Mierová 228
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 796 377 €
Zisk -24 219 €
Aktíva 254 161 €
Vlastný kapitál 33 425 €
Kontaktné informácie
Email farlesk@slovanet.sk
Webová stránka http://www.farlesk.sk
Phone(s) +421243191190, +421243191101
Fax(es) 0243191101
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 257,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,197
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,197
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,309
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 222,082
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 216,517
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 216,363
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 714
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 714
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 714
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,851
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,851
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,550
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,915
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,219
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,744
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,776
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,776
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 248,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 230,990
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 230,990
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,913
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,043
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,648
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,374
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,796,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,794,727
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,809,181
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,403,329
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,277
D. Služby (účtová skupina 51) 201,449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 126,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,585
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,032
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,155
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,782
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,094
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,094
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,478
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,804
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,922
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,536
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,603
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,603
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,932
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,339
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,219
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:31337538 DIČ: 2020328739 IČ DPH: SK2020328739
 • Sídlo: FARLESK, Mierová 228, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91 09.12.1992
  Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91 18.05.1993
  Jana Marcišová Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05 17.01.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Monika Marčanová 1 727 € (26%) Pri Kockách 17 Limbach 900 91
  Milan Marčan 1 660 € (25%) Pri Kockách 17 Limbach 900 91
  Jana Marcišová 1 992 € (30%) Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05
  Rastislav Marčan 1 261 € (19%) Bratislava-Ružinov 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2015Nové obchodné meno:
   FARLESK spol. s r. o.
   01.02.2013Noví spoločníci:
   Rastislav Marčan Hrachová 16697/16C Bratislava-Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Marcišová Hrachová 16/B Bratislava-Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 17.01.2013
   01.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 09.12.1992
   Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 18.05.1993
   20.10.2009Noví spoločníci:
   Jana Marcišová Hrachova 16/B Bratislava 821 05
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Monika Marčanová Pri Kockách 17 Limbach 900 91
   Milan Marčan Pri Kockách 17 Limbach 900 91
   08.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja maloobchod, veľkoobchod
   18.05.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1992Nové sidlo:
   Mierová 228 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj maliarskych a natieračských potrieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb