Vytvoriť faktúru

Mensch & Technik Energiemanagement - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mensch & Technik Energiemanagement
IČO 31337589
DIČ 2020319048
IČ DPH SK2020319048
Dátum vzniku 10 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mensch & Technik Energiemanagement
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 065 €
Zisk -13 428 €
Aktíva 23 196 €
Vlastný kapitál 17 867 €
Kontaktné informácie
Email menschtechnik@ba.sknet.sk
Webová stránka http://www.euroweb.sk/mut
Phone(s) +421253417382, +421253417420
Fax(es) 0253417420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,157
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 573
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 405
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,192
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,210
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,089
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 182
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,157
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,439
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,487
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,077
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,077
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,718
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,085
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 731
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 636
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,036
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,610
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,065
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,112
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,504
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,449
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,443
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,782
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,161
D. Služby (účtová skupina 51) 9,346
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,183
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,157
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,076
4. Sociálne náklady (527, 528) 950
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 209
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 40
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 722
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,378
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337589 DIČ: 2020319048 IČ DPH: SK2020319048
 • Sídlo: Mensch & Technik Energiemanagement, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Ruisl Černyševského 1 Bratislava 851 01 17.10.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Ruisl 3 286 € (49.5%) Černyševského 1 Bratislava 851 01
  Gudrun von Seggern 3 353 € (50.5%) Elsfleth 263 91 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Ruisl Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.10.2011
   30.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Hanzelová Kremeľská 49 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.1992
   01.11.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej, regulačnej a monitorovacej techniky
   inštalovanie a oživovanie riadiacich a monitorovacích systémov a meranie a analýzy odberu energie
   vývoj meracej a regulačnej techniky a monitorovacích systémov
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti racionalizácie výroby a spotreby enrgií v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie softveru - predaj hotových programov so súhlasom autora
   automatizované spracovanie dát
   kúpa a prenájom systémov a zariadení pre racionalizáciu spotreby a výroby energií a ich častí pre ďalší predaj a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateĺom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   31.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti energetiky, zameraná na plánovanie úsporných energetických zariadení
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Hanzelová Kremeľská 49 Bratislava Vznik funkcie: 10.12.1992
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Hanzelová Kremeľská 49 Bratislava
   17.10.2001Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Ruisl Černyševského 1 Bratislava 851 01
   Gudrun von Seggern Schaartweg 2 Elsfleth 263 91 Nemecká spolková republika
   16.10.2001Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   Zrušeny spoločníci:
   99000 František Ruisl Černyševského 1 Bratislava
   Gudrun von Seggern Bahnhofsalle 71 Oldenburg 261 33 SRN
   Erna Turowsky Bahnhofsalle 71 Oldenburg 261 33 SRN
   11.09.1998Noví spoločníci:
   99000 František Ruisl Černyševského 1 Bratislava
   Gudrun von Seggern Bahnhofsalle 71 Oldenburg 261 33 SRN
   Erna Turowsky Bahnhofsalle 71 Oldenburg 261 33 SRN
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Gudrun von Seggern Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   Erna Turowsky Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   20.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Gudrun von Seggern Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   Erna Turowsky Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   RNDr. Anna Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Gudrun von Seggern Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   Klaus Ruppert Vordlstrasse 16 Nürnberg 8500 Spolková republika
   Erna Turowsky Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   02.08.1994Nové obchodné meno:
   Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti energetiky, zameraná na plánovanie úsporných energetických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Hanzelová Kremeľská 49 Bratislava
   01.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Mensch & Technik, Energiemanagement, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poradenská, konzultačná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti energetiky, zameraná na plánovanie úsporných energetických zariadení.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   Mensch & Technik, Energiemanagement, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská, konzultačná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti energetiky, zameraná na plánovanie úsporných energetických zariadení.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Anna Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava
   Gudrun von Seggern Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   Klaus Ruppert Vordlstrasse 16 Nürnberg 8500 Spolková republika
   Erna Turowsky Achtermöhlen 45a Oldenburg 2900 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Hanzelová Mamateyova 26 Bratislava