Vytvoriť faktúru

Perfetti Van Melle Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Perfetti Van Melle Slovakia
IČO 31337694
DIČ 2020291427
IČ DPH SK2020291427
Dátum vzniku 26 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Perfetti Van Melle Slovakia
Gorkého 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 051 054 €
Zisk 114 820 €
Aktíva 846 144 €
Vlastný kapitál 48 499 €
Kontaktné informácie
Email zdena.rozloznikova@cz.pvmgrp.com
Phone(s) 0244455006, 0244016335
Fax(es) 0244455010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 566,737
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,560
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,344
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,344
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,683
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 364,711
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 364,371
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,371
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,822
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 556
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 185,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 177
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,321
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,547,235
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,547,235
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 38,717
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,717
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 10,180
2. Ostatné fondy (427, 42X) 10,180
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,547,631
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 367,423
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,915,054
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,820
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,416
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,548
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,548
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 176,223
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,177
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,046
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,726
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,815
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,607
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 158,497
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 158,497
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,051,054
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,041,757
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,297
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,455
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,571,513
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,637
D. Služby (účtová skupina 51) 931,047
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 262,854
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 188,519
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 66,529
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 799
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -60,386
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,991
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,599
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,560
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,564
O. Kurzové straty (563) 428
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,063
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 72,243
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 61,454
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,789
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 114,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337694 DIČ: 2020291427 IČ DPH: SK2020291427
 • Sídlo: Perfetti Van Melle Slovakia, Gorkého 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Van Melle International Trust B.V. 1 547 235 € (100%) Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.02.2013Nové sidlo:
   Gorkého 3 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   06.02.2013Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   22.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Cornelis de Waard Kalmthoutsebaan 30 Wernhout 4884 MH Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 24.04.2012
   21.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   20.04.2005Noví spoločníci:
   Van Melle International Trust B.V. Zoete Inval 20 Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
   19.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   01.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   31.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   12.02.2004Noví spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   27.09.2001Nové obchodné meno:
   Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
   26.09.2001Zrušené obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   27.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   13.09.2000Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru, v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika