Vytvoriť faktúru

KATVEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KATVEN
IČO 31337708
DIČ 2020939745
Dátum vzniku 26 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATVEN
Vavilovova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 800 €
Zisk 788 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,075
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,075
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 650
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 650
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,425
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,017
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,408
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,075
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,066
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 788
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,009
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 972
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 574
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 176
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,708
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 715
D. Služby (účtová skupina 51) 338
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,650
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,160
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,464
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,092
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,747
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,010
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 222
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3905165.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337708 DIČ: 2020939745
 • Sídlo: KATVEN, Vavilovova 1, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 07.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Katarína Nestarcová 3 319 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  Janka Nestarcová 3 319 € (50%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.03.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedemoe účtovníctva
   automatizované spracovávanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Janka Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Blecha Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vendelín Blecha
   Ing. Katarína Nestarcová
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   KATVEN, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba keramiky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Blecha Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vendelín Blecha
   Ing. Katarína Nestarcová