Vytvoriť faktúru

ETC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETC
IČO 31337872
DIČ 2020299270
IČ DPH SK2020299270
Dátum vzniku 07 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETC
Banícka 15
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 544 €
Zisk 2 225 €
Aktíva 16 593 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252493087
Mobile phone(s) +421903428718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,747
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,451
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,451
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,809
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,510
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,510
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,299
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,487
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,457
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,763
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 498
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,043
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,225
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,224
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,907
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,907
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 444
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 308
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,842
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 134
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 134
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,544
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,544
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,544
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,285
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,890
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 560
D. Služby (účtová skupina 51) 5,507
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,134
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,731
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,369
4. Sociálne náklady (527, 528) 34
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,259
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,185
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337872 DIČ: 2020299270 IČ DPH: SK2020299270
 • Sídlo: ETC, Banícka 15, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava 28.09.1998
  Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava 28.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Tamara Grgačová 6 640 € (50%) Banícka 15 Bratislava
  Ing. Pavol Grgač 6 640 € (50%) Banícka 15 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   27.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grgač
   MUDr. Tamara Grgačová
   07.12.1992Nové obchodné meno:
   ETC s. r. o.
   Nové sidlo:
   Banícka 15 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo, marketing
   realitná kancelária, prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grgač Banícka 15 Bratislava
   MUDr. Tamara Grgačová Banícka 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Grgač
   MUDr. Tamara Grgačová