Vytvoriť faktúru

B & B Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B & B Trading
IČO 31337937
DIČ 2020297587
IČ DPH SK2020297587
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & B Trading
Vinohradnícka 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 595 951 €
Zisk -8 670 €
Kontaktné informácie
Email bbtrading@bbtrading.sk
Phone(s) 0245259638, 0245259640
Fax(es) 0245259638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 348,180
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,811
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,811
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,811
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 339,369
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 205,540
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 205,540
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,221
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,850
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -7,183
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,598
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,956
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,608
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,180
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,280
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,357
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,357
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 262,951
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 349,674
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -86,723
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,670
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,900
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,312
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,312
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,588
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 46,604
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,604
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,380
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,001
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -28
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 594,043
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 595,951
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 293,898
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 300,145
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,908
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 599,384
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 234,744
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,493
D. Služby (účtová skupina 51) 157,886
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,118
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 139,254
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,747
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,117
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,316
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,639
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,433
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,920
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,289
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,254
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,236
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,669
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337937 DIČ: 2020297587 IČ DPH: SK2020297587
 • Sídlo: B & B Trading, Vinohradnícka 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 19.03.1999
  Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika 03.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Novák 3 320 € (50%) Černyševského 1 Bratislava
  Wolfgang Bendler 3 320 € (50%) Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.04.2013Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 03.04.2013
   24.04.2013Zrušené obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2009Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 851 01
   04.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novák
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu, zvlášť s kancelárskym tovarom, spotrebným tovarom, výpočtovou technikou, spojovacou technikou
   sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, dovoz a vývoz tovaru, ktorý podľa platných právnych predpisov nevyžadu- je žiadne povolenie, služby zákazníkom
   leasing kancelárskeho tovaru, výpočtovej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v obchodnej oblasti
   záručný a pozáručný servis
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Novák