Vytvoriť faktúru

AUTO - SLUŽBY 4 x 4 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO - SLUŽBY 4 x 4
IČO 31337945
DIČ 2020328750
IČ DPH SK2020328750
Dátum vzniku 26 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO - SLUŽBY 4 x 4
Hradská 38
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 488 327 €
Zisk 2 831 €
Aktíva 422 004 €
Vlastný kapitál 146 787 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245527584
Mobile phone(s) 0903428250, 0903447474, 0903644737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,449
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,420
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380,544
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 222,909
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,147
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129,636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 405,993
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,904
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 139,770
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,831
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 256,089
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,472
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 212,476
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 164,494
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,177
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 28,825
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,980
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 488,327
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 479,847
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,050
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,430
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 471,605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 282,680
C. Služby (účtová skupina 51) 127,498
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,608
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,898
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,387
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,117
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,417
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,722
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 69,669
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,482
M. Nákladové úroky (562) 7,890
N. Kurzové straty (563) 21
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,571
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,482
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,240
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,409
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31337945 DIČ: 2020328750 IČ DPH: SK2020328750
 • Sídlo: AUTO - SLUŽBY 4 x 4, Hradská 38, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kamil István 454 Jakubov 900 63 15.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kamil István 13 280 € (100%) 454 Jakubov 900 63
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.09.2004Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   28.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   22.02.2001Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   06.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 38 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie automobilov a prívesov
   opravy motorových vozidiel a prívesov
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel a prívesov, autopríslušenstva náhradných dielov, servisnej techniky, literatúry a automobilových modelov
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava