Vytvoriť faktúru

"FRIVA Enterprises Co. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno "FRIVA Enterprises Co.
Stav V likvidácii
IČO 31338020
DIČ 2020299864
IČ DPH SK2020299864
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "FRIVA Enterprises Co.
Turčianska 16
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 894 €
Zisk -38 520 €
Aktíva 124 927 €
Vlastný kapitál -67 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254771713
Mobile phone(s) +421911439255
Fax(es) 02547888030
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,847
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,189
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,189
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,189
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,349
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,917
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,917
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 145
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 287
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 240
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 309
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,847
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -144,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -113,375
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -113,375
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,520
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,439
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 212,305
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,011
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,011
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 207,662
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 897
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 592
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,143
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 304
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 304
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,207
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,894
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,992
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 215
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,287
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37,790
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,821
D. Služby (účtová skupina 51) 11,889
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,469
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,922
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,765
4. Sociálne náklady (527, 528) 782
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,841
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,977
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,893
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,293
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,667
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,166
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,166
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 501
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,560
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,520
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
 • IČO:31338020 DIČ: 2020299864 IČ DPH: SK2020299864
 • Sídlo: "FRIVA Enterprises Co., Turčianska 16, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava- Ružinov 821 08 28.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Karin Friedlová 6 640 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2016Nové obchodné meno:
   "FRIVA Enterprises Co., s.r.o." v likvidácii
   19.07.2016Nové sidlo:
   Turčianska 16 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   26.09.2013Noví spoločníci:
   PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Karin Friedlová Bajzova 5309/15 Bratislava- Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 28.10.1996
   14.12.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   zahranično - obchodná činnosť, spočívajúca v exporte a importe tovarov