Vytvoriť faktúru

ALCOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALCOR
IČO 31338097
DIČ 2020297092
IČ DPH SK2020297092
Dátum vzniku 30 Novembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALCOR
Vajanského nábrežie 9
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 591 €
Zisk 11 843 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911311013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,873
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 90,899
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 109,873
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,322
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 232,600
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,414
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -232,174
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,843
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,551
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,551
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 118
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,719
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,530
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 72,591
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 72,591
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,467
C. Služby (účtová skupina 51) 15,054
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,787
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,803
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,070
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,803
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015