Vytvoriť faktúru

RYAL PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RYAL PRINT
IČO 31338135
DIČ 2020294958
IČ DPH SK2020294958
Dátum vzniku 16 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RYAL PRINT
Hlavná 10
90029
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 218 771 €
Zisk -8 586 €
Aktíva 202 222 €
Vlastný kapitál 128 265 €
Kontaktné informácie
Email ryal@stonline.sk
Phone(s) 0245914137, 0245914401
Fax(es) 0245914401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 53,551
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 53,551
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 567
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,271
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 41,432
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 243
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 185,822
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,679
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 120,962
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,586
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,143
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,105
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,904
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,772
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,790
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,639
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 218,771
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 218,771
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 226,162
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,883
C. Služby (účtová skupina 51) 77,724
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 61,352
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,417
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,036
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -5,183
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,933
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,391
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,164
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 240
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,625
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,586
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338135 DIČ: 2020294958 IČ DPH: SK2020294958
 • Sídlo: RYAL PRINT, Hlavná 10, 90029, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 28.05.2001
  Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29 28.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Orlíček 3 319 € (50%) Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Kováč 3 319 € (50%) Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1998Nové sidlo:
   Hlavná 10 Nová Dedinka 900 29
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   RYAL PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická činnosť a poradenská činnosť s ňou súvisiaca
   vydavateľská činnosť
   grafický design
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava