Vytvoriť faktúru

WORLD EXCELENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WORLD EXCELENT
IČO 31338194
DIČ 2020317288
IČ DPH SK2020317288
Dátum vzniku 16 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORLD EXCELENT
Skerličova 13
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 746 €
Zisk -2 232 €
Aktíva 31 465 €
Vlastný kapitál 9 016 €
Kontaktné informácie
Email office@world-excellent.sk
Phone(s) 0905639037, 0948639037
Mobile phone(s) 0905639037, 0948639037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,968
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,605
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,050
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,992
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,992
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,129
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 674
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,642
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,642
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -265
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -265
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,232
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 301
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 301
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,628
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,500
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,828
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -64
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,255
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,389
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,746
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,568
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,821
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,812
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,888
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,346
D. Služby (účtová skupina 51) 12,396
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,433
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,221
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,689
4. Sociálne náklady (527, 528) 523
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 243
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 506
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,759
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 209
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,272
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338194 DIČ: 2020317288 IČ DPH: SK2020317288
 • Sídlo: WORLD EXCELENT, Skerličova 13, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 22.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Svetozár Suško 6 639 € (100%) Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Skerličova 13 Bratislava 841 03
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   08.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.06.2007
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   02.12.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Svetozár Suško Studenohorská 34 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   WORLD EXCELENT s.r.o.
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   20.04.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   19.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná odbytová činnosť v oblasti rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05