Vytvoriť faktúru

Medinco - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Medinco
IČO 31338305
DIČ 2020816567
IČ DPH SK2020816567
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Medinco
Pribišova 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 066 €
Zisk -3 068 €
Aktíva 113 990 €
Vlastný kapitál -10 142 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903724138, +421903724139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 123,075
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86,671
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 86,671
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,246
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,701
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,238
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,463
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,922
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,922
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,922
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,623
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 833
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 790
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 158
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 123,075
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,207
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,104
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,104
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,882
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,882
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,228
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 172
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 172
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 136,518
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,469
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,469
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 104,622
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 600
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 362
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -439
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,904
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -462
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -462
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,687
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 110,066
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 104,658
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,912
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,116
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 75,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,864
D. Služby (účtová skupina 51) 11,521
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,413
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,147
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,219
4. Sociálne náklady (527, 528) 47
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,815
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,815
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,212
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,050
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,214
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,018
O. Kurzové straty (563) 1,020
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 998
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,068
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338305 DIČ: 2020816567 IČ DPH: SK2020816567
 • Sídlo: Medinco, Pribišova 9, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
  Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Jasenecová 6 639 € (100%) Pribišova 9 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamné, marketingové a propagačné služby
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   02.04.2009Nové sidlo:
   Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   01.04.2009Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   23.02.2006Nové obchodné meno:
   Medinco s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   22.02.2006Zrušené obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   20.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   21.11.1995Nové obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   20.11.1995Zrušené obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava