Vytvoriť faktúru

SLOVAKIA GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKIA GROUP
IČO 31338445
DIČ 2020317211
IČ DPH SK2020317211
Dátum vzniku 18 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA GROUP
Šustekova 49
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 347 063 €
Zisk 55 794 €
Aktíva 545 544 €
Vlastný kapitál 97 346 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421258100600
Fax(es) 0258100601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 141,328
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,828
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,632
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 101,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 271,607
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 248,945
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 412,935
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 223,259
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 150,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,946
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,519
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,794
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 189,676
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 187,626
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,477
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,470
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 114
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146,565
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 347,063
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 267,301
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,755
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,007
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 283,932
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,203
C. Služby (účtová skupina 51) 210,894
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,704
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 916
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,385
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,322
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 11,472
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,036
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,131
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,204
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 205
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 205
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,888
M. Nákladové úroky (562) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,882
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,683
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,448
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,654
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,794
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015