Vytvoriť faktúru

EUROCALL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROCALL
IČO 31338453
DIČ 2020335966
IČ DPH SK2020335966
Dátum vzniku 18 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROCALL
Hlavná 326/23
92901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 416 €
Zisk -1 076 €
Aktíva 2 529 €
Vlastný kapitál 258 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,873
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,873
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 937
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 937
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 937
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 936
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,873
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 463
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,144
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,076
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,791
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,791
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,389
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,416
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,358
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,376
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,690
D. Služby (účtová skupina 51) 413
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 273
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -116
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,076
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338453 DIČ: 2020335966 IČ DPH: SK2020335966
 • Sídlo: EUROCALL, Hlavná 326/23, 92901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2015Nové obchodné meno:
   EUROCALL s. r. o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 326/23 Dunajská Streda 929 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Zsolt Jenő Árpádfy Ferenzcy István utca 5., 3 em. 2a. Budapešť 1053 Maďarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Zsolt Jenő Árpádfy Ferenzcy István utca 5., 3 em. 2a. Budapešť 1053 Maďarsko Vznik funkcie: 22.01.2015
   23.03.2015Zrušené obchodné meno:
   BOTOND s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zsolt Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Gábor Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1992
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Zsolt Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Gábor Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.12.2004Nové obchodné meno:
   BOTOND s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1992
   23.12.2004Zrušené obchodné meno:
   Firma MBJ s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   25.06.1993Noví spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   24.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.05.1993Noví spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Július Füssi Pečnianska 5 Bratislava
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   Firma MBJ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dopravná činnosť tuzemská a zahraničná
   prenájom stavebnej techniky a motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu, obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý zákon nevyžaduje zvláštne povolenie, služby na ktoré zákon nevyžaduje zvláštne povolenie
   zemné práce, výroba, preprava a spracovanie betónu
   Noví spoločníci:
   Július Füssi Pečnianska 5 Bratislava
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava