Vytvoriť faktúru

GEODET BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEODET BRATISLAVA
IČO 31338500
DIČ 2020328761
IČ DPH SK2020328761
Dátum vzniku 11 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODET BRATISLAVA
Malodunajská 8634/15
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 148 €
Zisk 76 945 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245642131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,317
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,317
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,317
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 198,603
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 147,102
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,742
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 208,920
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 196,799
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 91,682
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,870
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,945
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,121
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 114
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,007
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,358
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,773
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,659
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 211,148
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 208,296
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,852
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,767
C. Služby (účtová skupina 51) 77,192
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,217
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 882
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,886
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,165
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 99,039
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 122,337
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 356
M. Nákladové úroky (562) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 350
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -353
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 98,686
P. Daň z príjmov (591, 595) 21,741
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 76,945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338500 DIČ: 2020328761 IČ DPH: SK2020328761
 • Sídlo: GEODET BRATISLAVA, Malodunajská 8634/15, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava 24.08.2000
  Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 26.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Slavomír Hitka 1 995 € (30%) Malodunajská 8634/15 Bratislava
  Slavomír Hitka 4 655 € (70%) Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.03.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.02.2014
   06.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.12.2010Nové sidlo:
   Malodunajská 8634/15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   24.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   23.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka
   11.12.1992Nové obchodné meno:
   GEODET BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slavomír Hitka