Vytvoriť faktúru

IDEAL - MONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IDEAL - MONT
IČO 31338526
DIČ 2020328772
IČ DPH SK2020328772
Dátum vzniku 22 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEAL - MONT
Slowackého 56
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 270 €
Zisk -12 320 €
Aktíva 3 221 €
Vlastný kapitál -271 983 €
Kontaktné informácie
Email idealmont@idealmont.sk
Webová stránka http://www.idealmont.sk
Phone(s) +421243410801
Fax(es) 0243295955
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,088
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 540
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 75
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 387
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 387
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -284,302
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 578
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 578
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -279,200
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -279,200
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,320
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,390
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 283,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,782
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,270
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,270
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,278
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,397
D. Služby (účtová skupina 51) 12,563
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,734
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 469
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,008
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,690
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,352
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,352
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,352
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,360
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,320
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016