Vytvoriť faktúru

KRATOCHVÍLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRATOCHVÍLA
IČO 31338577
DIČ 2020345294
Dátum vzniku 22 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRATOCHVÍLA
Rovniankova 12
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 745 €
Zisk -674 €
Aktíva 1 404 €
Vlastný kapitál -75 085 €
Kontaktné informácie
Email kratochvila@t-zones.sk
Phone(s) 0262411053, 0233227257, 0903731724
Mobile phone(s) +421903731724, 0903731724, 0904826928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,372
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,372
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 843
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 801
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 411
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,372
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -75,760
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -82,389
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -82,389
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,132
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 638
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 638
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,485
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 507
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 507
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,104
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 874
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,745
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,745
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,254
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,008
D. Služby (účtová skupina 51) 1,124
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -509
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -387
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338577 DIČ: 2020345294
 • Sídlo: KRATOCHVÍLA, Rovniankova 12, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05 22.12.1992
  Tomáš Kratochvila Rovniankova 12 Bratislava 851 02 20.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eduard Kratochvíla 3 283 € (49%) Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05
  Tomáš Kratochvila 3 417 € (51%) Rovniankova 12 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2012Nové sidlo:
   Rovniankova 12 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Tomáš Kratochvila Rovniankova 12 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvila Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 22.12.1992
   Tomáš Kratochvila Rovniankova 12 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 20.09.2012
   21.09.2012Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 22.12.1992
   07.12.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavbu - výkopové a búracie práce
   murárstvo
   vodoinštalatérstvo
   upratovacie a čistiace práce
   06.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   kupa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj ( obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením )
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 22.12.1992
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05
   10.11.2000Nové obchodné meno:
   KRATOCHVÍLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvíla Topolčianska 3201/18 Bratislava 851 05
   09.11.2000Zrušené obchodné meno:
   KRATOCHVÍLA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   Zrušeny spoločníci:
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   25.03.1998Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   24.03.1998Zrušené sidlo:
   Na Riviere 7a Bratislava 841 04
   01.09.1993Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   Vlasta Kratochvílová Na Riviere 7a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Kratochvílová Na Riviere 7a Bratislava
   22.12.1992Nové obchodné meno:
   KRATOCHVÍLA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Na Riviere 7a Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   plynoinštalatérstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   kupa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj ( obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením )
   Noví spoločníci:
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   Vlasta Kratochvílová Na Riviere 7a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Kratochvíla Na Riviere 7a Bratislava
   Vlasta Kratochvílová Na Riviere 7a Bratislava