Vytvoriť faktúru

ENERGOCORP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOCORP
IČO 31338607
DIČ 2020345272
IČ DPH SK2020345272
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOCORP
Žehrianska 14
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 302 €
Zisk 8 153 €
Aktíva 233 122 €
Vlastný kapitál -210 347 €
Kontaktné informácie
Email energocorp@stonline.sk
Phone(s) 0262520217
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 148,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 146,922
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 104,410
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,314
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 155,959
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,872
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,965
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 313,298
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -201,352
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,619
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -218,759
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,153
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 514,650
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 35,712
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 475,756
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 363,620
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 26,217
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -2,768
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,687
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,182
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 137,302
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100,610
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,707
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 985
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 128,967
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 93,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,479
C. Služby (účtová skupina 51) 19,032
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,325
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -58
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,335
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,617
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 182
M. Nákladové úroky (562) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,153
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,153
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016