Vytvoriť faktúru

PENDLER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PENDLER
IČO 31338666
DIČ 2020294034
IČ DPH SK2020294034
Dátum vzniku 23 Decembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PENDLER
Viedenská cesta 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 294 €
Zisk -2 119 €
Aktíva 12 953 €
Vlastný kapitál -180 005 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,518
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,518
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 9,169
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 9,169
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,360
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 889
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,518
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -182,125
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,627
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,627
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -214,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 145,381
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -360,208
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,119
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,643
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 194,795
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 124,826
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,826
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,315
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,072
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,622
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 832
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,294
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,294
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,920
D. Služby (účtová skupina 51) 5,372
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,548
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,613
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 920
4. Sociálne náklady (527, 528) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,922
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 533
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 471
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 471
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,159
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338666 DIČ: 2020294034 IČ DPH: SK2020294034
 • Sídlo: PENDLER, Viedenská cesta 7, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kristína Makyšová Cintorínska 104/21 Limbach 900 91 26.09.2001
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2011Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   18.07.2011Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Pálová Zálužická 1 Bratislava
   Christoph Kölbel - predseda predstavenstva Mommesengasse Viedeň 1404 Rakusko dlhodobý pobyt na území SR : Podjavorinskej 773/11 Bratislava 811 03
   26.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Cintorínska 104/21 Limbach 900 91
   Monika Pálová Zálužická 1 Bratislava
   Christoph Kölbel - predseda predstavenstva Mommesengasse Viedeň 1404 Rakusko dlhodobý pobyt na území SR : Podjavorinskej 773/11 Bratislava 811 03
   25.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Mag. Peter Kolbel - predseda Schottenfeldstrasse 92 Wien Rakúska republika
   Alexander Lupšic - podpredseda Kutschergasse 42 Wien Rakúska republika
   21.03.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   19.01.1995Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   organizovanie vzdelávacích kurzov
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /poplatok na základ sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   služby verejného stravovania
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   reklamná a propagačná činnosť
   fotografické služby
   inzertná služba
   obchodná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   obchodná činnosť v oblasti nehnuteľností
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou vyhradených
   distribučná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.01.1995Zrušené sidlo:
   Špitálska 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   služby verejného stravovania
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /za poplatok na základe sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a školení
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.10.1993Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečovanie prevádzky galérie
   poradenská činnosť v oblasti umeleckých diel
   agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   služby verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ivan Šulko - člen Pod vinicami 6 Bratislava 811 02
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   PENDLER a. s.
   Nové sidlo:
   Špitálska 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu /za poplatok na základe sadzobníka poplatkov schváleného MF/
   organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a školení
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Ivan Šulko - člen Pod vinicami 6 Bratislava 811 02
   Mag. Peter Kolbel - predseda Schottenfeldstrasse 92 Wien Rakúska republika
   Alexander Lupšic - podpredseda Kutschergasse 42 Wien Rakúska republika