Vytvoriť faktúru

RUBIKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RUBIKON
IČO 31338691
DIČ 2020341433
IČ DPH SK2020341433
Dátum vzniku 23 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUBIKON
Dopravná 5
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 344 €
Zisk 27 809 €
Aktíva 106 613 €
Vlastný kapitál -92 200 €
Kontaktné informácie
Email rubikon@mail.t-com.sk
Phone(s) 0244881330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,576
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 300
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 177,329
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,607
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 191
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 199,905
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,610
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 80,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,957
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -161,544
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,809
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,295
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 184,208
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,022
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 52
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,096
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162,038
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 87
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 55,344
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,043
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 301
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,434
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7
C. Služby (účtová skupina 51) 3,885
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,389
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,431
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,499
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,910
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,452
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 143
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -141
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,769
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338691 DIČ: 2020341433 IČ DPH: SK2020341433
 • Sídlo: RUBIKON, Dopravná 5, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 25.10.2005
  Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 16.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viera Vandrášeková 66 388 € (100%) Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2009
   19.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   23.11.2005Nové sidlo:
   Dopravná 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   29.10.2005Noví spoločníci:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.10.2005
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   RUBIKON, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   31.03.1993Zrušené obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   16.02.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava