Vytvoriť faktúru

EXSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXSTAV
Stav Zrušená
IČO 31338704
DIČ 2020299523
Dátum vzniku 22 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXSTAV
Pražská 11
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 751 €
Zisk 3 728 €
Vlastný kapitál -22 322 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,776
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,272
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,964
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,903
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,587
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,163
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,797
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,728
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,490
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,490
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,080
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,051
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 23,751
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,611
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 140
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,676
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 228
C. Služby (účtová skupina 51) 18,448
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,075
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,935
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 296
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 295
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -296
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,779
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,051
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,728
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338704 DIČ: 2020299523
 • Sídlo: EXSTAV, Pražská 11, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2014Zrušené obchodné meno:
   EXSTAV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výskum a vývoj a realizácia v oblasti strojárstva.
   Sprostr., nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
   Management v oblasti stavebníctva.
   Staviteľ.
   Sprostredkovanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Roland Ružička Matejkova 51 Bratislava 841 05
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Juraj Farkaš Osuského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Farkaš - riaditeľ - riadiaca a managerská činnosť Gelnická 8 Bratislava
   Ing.arch. Roland Ružička - organizačná činnosť jednotlivých stavieb Matejkova 51 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Farkaš - obchodná a managerská činnosť Osuského 6 Bratislava
   07.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Roland Ružička - organizačná činnosť jednotlivých stavieb Matejkova 51 Bratislava 841 05
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Roland Ružička - organizačná činnosť jednotlivých stavieb J. Smreka 4 Bratislava
   22.12.1992Nové obchodné meno:
   EXSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výskum a vývoj a realizácia v oblasti strojárstva.
   Sprostr., nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
   Management v oblasti stavebníctva.
   Staviteľ.
   Sprostredkovanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Roland Ružička Matejkova 51 Bratislava 841 05
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Juraj Farkaš Osuského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Roland Ružička - organizačná činnosť jednotlivých stavieb J. Smreka 4 Bratislava
   Ján Farkaš - riaditeľ - riadiaca a managerská činnosť Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Juraj Farkaš - obchodná a managerská činnosť Osuského 6 Bratislava