Vytvoriť faktúru

MONTOSTAV - REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTOSTAV - REAL
IČO 31338747
DIČ 2020335944
IČ DPH SK2020335944
Dátum vzniku 18 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTOSTAV - REAL
Pri Šajbách 24
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -980 €
Aktíva 846 464 €
Vlastný kapitál -28 285 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 149,212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,113
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,113
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 494
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,564
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -4,622
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ -56
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -4,566
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,895
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 139,509
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 136,767
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,767
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,802
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,317
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,317
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 149,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,022
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 902
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 902
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,583
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,671
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -67,254
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -980
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 176,234
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,449
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 5,881
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 5,881
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 568
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 169,439
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 152,100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,339
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -20
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338747 DIČ: 2020335944 IČ DPH: SK2020335944
 • Sídlo: MONTOSTAV - REAL, Pri Šajbách 24, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Ďurkovič 18.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Ďurkovič 6 639 € (100%)
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.1998Nové sidlo:
   Pri Šajbách 24 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurkovič Pri Šajbách 24 Bratislava
   19.07.1998Zrušené sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurkovič Pri Šajbách 24 Bratislava
   15.03.1996Nové obchodné meno:
   MONTOSTAV - REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žitná 25 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurkovič Pri Šajbách 24 Bratislava
   14.03.1996Zrušené obchodné meno:
   ARMAMONT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Podkolibská 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurkovič Pri Šajbách 24 Bratislava
   Ing. Vladimír Grosch Podkolibská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Grosch
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   ARMAMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podkolibská 18 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra-sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby/
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   stavebný inžiniering
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurkovič Pri Šajbách 24 Bratislava
   Ing. Vladimír Grosch Podkolibská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ďurkovič
   Ing. Vladimír Grosch