Vytvoriť faktúru

PROF-Systém - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROF-Systém
IČO 31338852
DIČ 2020411734
IČ DPH SK2020411734
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROF-Systém
Fedinova 16
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 234 €
Zisk -4 118 €
Aktíva 108 191 €
Vlastný kapitál 32 809 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905715870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,043
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,043
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,368
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,688
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,710
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,890
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,890
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,917
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,869
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,869
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,903
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,887
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 422
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,175
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,691
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,031
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 547
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 547
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,937
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,711
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,711
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,270
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50,234
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,234
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,002
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 10,913
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,319
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,391
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,067
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,292
D. Služby (účtová skupina 51) 1,282
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,725
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,476
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 926
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,088
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,088
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,157
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,593
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 156
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31338852 DIČ: 2020411734 IČ DPH: SK2020411734
 • Sídlo: PROF-Systém, Fedinova 16, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 16.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Podlužanský 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava
  Ľudmila Podlužanská 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2007Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   06.11.2007Zrušené sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   09.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava Vznik funkcie: 16.05.1995
   08.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Podlužanská
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   PROF-Systém s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila Podlužanská