Vytvoriť faktúru

OZTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OZTON
IČO 31339018
DIČ 2020343402
IČ DPH SK2020343402
Dátum vzniku 15 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OZTON
Röntgenova 14
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 621 €
Zisk 1 148 €
Aktíva 22 161 €
Vlastný kapitál 11 562 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265420774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,172
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,172
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,491
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,057
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,291
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,944
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,663
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,450
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,213
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,206
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 719
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,744
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,621
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 821
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,432
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,625
C. Služby (účtová skupina 51) 2,186
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,635
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,772
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,059
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,189
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,989
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,108
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339018 DIČ: 2020343402 IČ DPH: SK2020343402
 • Sídlo: OZTON, Röntgenova 14, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Balážiová Bieloruská 5191/26 Bratislava 821 06 11.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriela Balážiová 6 639 € (100%) Bieloruská 5191/26 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2012Nové predmety činnosti:
   vedenia účtovníctva
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Noví spoločníci:
   Gabriela Balážiová Bieloruská 5191/26 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Balážiová Bieloruská 5191/26 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.05.2012
   14.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   11.08.1998Noví spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   10.12.1996Noví spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Röntgenova 14 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Nejedlého 35 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru a kožušín
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Czeilinger Bieloruská 26 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janes Dangerfield prechodný pobyt na území SR : Bieloruská 26 Bratislava 821 06
   15.12.1992Nové obchodné meno:
   OZTON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 35 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru a kožušín
   Noví spoločníci:
   Anton Czeilinger Bieloruská 26 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Czeilinger Röntgenova 14 Bratislava
   Janes Dangerfield prechodný pobyt na území SR : Bieloruská 26 Bratislava 821 06