Vytvoriť faktúru

iFace - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno iFace
IČO 31339069
DIČ 2020335933
IČ DPH SK2020335933
Dátum vzniku 10 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo iFace
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 314 €
Zisk 3 313 €
Aktíva 32 156 €
Vlastný kapitál -4 382 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0262410268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,830
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,830
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,830
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,213
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,938
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,043
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,069
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,721
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,313
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,112
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,098
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,014
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,735
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 418
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,530
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,314
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,305
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,912
C. Služby (účtová skupina 51) 3,461
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,756
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 718
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,865
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,250
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,352
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,932
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,079
M. Nákladové úroky (562) 569
N. Kurzové straty (563) 268
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 242
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,079
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,273
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339069 DIČ: 2020335933 IČ DPH: SK2020335933
 • Sídlo: iFace, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24 21.01.2002
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 28.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriel Braviak 3 337 € (50%) Nová 40 Veľký Biel 900 24
  Ing. Eva Braviaková 3 335 € (50%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Sťahovacie služby
   Kuriérske služby
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Vedenie účtovníctva
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Čistiace a upratovacie služby
   Reklamné a marketingové služby
   Fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   21.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   faktoring a forfaiting okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových a rekreačných člnov
   prenájom obytných prívesov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   upratovacie práce s výnimkou dezifekcie, dezinsekcie a deratizácie
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.11.2011Nové obchodné meno:
   iFace s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   16.11.2011Zrušené obchodné meno:
   INTERFACE Slovakia s.r.o.
   12.02.2010Noví spoločníci:
   Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 21.01.2002
   11.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 21.01.2002
   09.12.2003Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   08.12.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava 831 04
   22.02.2002Nové obchodné meno:
   INTERFACE Slovakia s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   faktoring a forfaiting okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových a rekreačných člnov
   prenájom obytných prívesov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   upratovacie práce s výnimkou dezifekcie, dezinsekcie a deratizácie
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   Noví spoločníci:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 21.01.2002
   21.02.2002Zrušené obchodné meno:
   BLAVASPED spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo.
   sprostredkovateľská činnosť nákup a predaj tovaru, nehnuteľností a výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Janotova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Janotova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Viera Potocká Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Gurovova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Potocká
   Ing. Zoltán Tancoš
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   BLAVASPED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo.
   sprostredkovateľská činnosť nákup a predaj tovaru, nehnuteľností a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Viera Potocká Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Gurovova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Potocká
   Ing. Zoltán Tancoš