Vytvoriť faktúru

SECURITY KOBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURITY KOBRA
IČO 31339182
DIČ 2020350431
IČ DPH SK2020350431
Dátum vzniku 18 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITY KOBRA
Na úvrati 51
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 398 €
Zisk -14 073 €
Aktíva 7 272 €
Vlastný kapitál -15 235 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243336722
Fax(es) 0243336722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -3,826
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,826
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,653
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,653
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -3,826
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,646
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 437
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 437
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,995
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,976
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,073
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,357
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,357
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 240
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 99,398
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 97,483
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,915
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,471
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,788
D. Služby (účtová skupina 51) 27,090
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,828
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,244
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,317
4. Sociálne náklady (527, 528) 267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 247
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 518
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,073
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339182 DIČ: 2020350431 IČ DPH: SK2020350431
 • Sídlo: SECURITY KOBRA, Na úvrati 51, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava 17.07.1998
  Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava 17.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viliam Teslovič 1 560 € (22.4%) Jirásková 6 Bratislava
  Pavol Neckár 1 560 € (22.4%) Wolkrová 19 Bratislava
  Vladimír Čunderlík 1 527 € (21.9%) Gessayova 25 Bratislava 851 03
  Darina Feketeová 1 162 € (16.7%) Bratislava
  Ing. Ľubomíra Bošanská 1 162 € (16.7%) Strečnianska 12 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Čunderlík Gessayova 25 Bratislava 851 03
   Viliam Teslovič Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Pavol Neckár Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomíra Bošanská Strečnianska 12 Bratislava 851 01
   12.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Bošanská Jasovská 12 Bratislava
   Ľubomír Bradavka Veterná 1703/23 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   04.01.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   07.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   25.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Bošanská Jasovská 12 Bratislava
   24.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   13.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana osôb a majetku
   03.04.2000Noví spoločníci:
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Bradavka Veterná 1703/23 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   02.12.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, servis a revízie elektronických požiarnych zariadení
   ochrana osôb a majetku
   10.08.1994Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   09.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   22.07.1993Nové sidlo:
   Na úvrati 51 Bratislava 821 04
   21.07.1993Zrušené sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 07
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   SECURITY KOBRA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečovacej techniky
   montáž, projektovanie, servis, revízie elektronických zabezpečovacích systémov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava